Artificiell intelligens

När molntjänster använder Artificiell intelligens för att optimera arbetsflödet 

A.I - Artificiell intelligens

Maskininlärning är framtiden.

Hittills har vi människor talat om för maskinerna exakt vad vi vill. Genom att knappa in exakta kommandon har vi fått det resultat vi vill.
Med maskinlärning, Artificiell intelligens menas att maskinerna kan dra slutsatser av tidigare kommandon genom algoritmer om historiska händelser och sannolikhet och därmed lära sig förstå nya saker och agera utefter det. Det skapar något vi kallar ett artificiellt medvetande.

A.I och SaaS

SaaS - Software as a Service

Inte bara för datorer har Artificiell intelligens visat sig vara en tillgång utan ännu mer användning har upptäcks i SaaS tjänster. Maskininlärning innebär ett smartare system som kan dra slutsatser "själv" utefter användarens användarmönster, som i sin tur gör att det administrativa arbetet minskar. A.I kan därmed ge avgörande rekommendationer och insikter för att öka organisationens aktiviter som t.ex skicka offerter, boka mötet mm. Vi har precis bara upptäckt en bråkdel av potentialen för Artificiell intelligens.

Hur arbetar Evolumi med A.I?

Vår AI-forskning ger ditt företag styrka


A.I kan ge värde

Med skräddarsydd A.I på rätt funktioner, kan det ge användaren ett extra värde. Värdet är tid och insikter.

A.I med rätt balans

Vi programmerar den perfekta mängden Artificiell Intelligens. För mycket, kommer att frustrera användaren.

A.I är första pusselbiten

Big data och A.I är standard för många idag. Vi har bara sett en början. Spännande tid väntar Evolumi och dig som kund.
Image

Mindre arbete, mer resultat


Målet med A.I är att det ska bli mindre administrativ arbete för användaren. Med automatisering och intelligents kan systemet själv kopiera användarens arbetsflöde och mata in vanliga och återkommande händelser.

Rapporter och analyser kan även bli mer avancerade. A.I kan hantera mer data och dra snabbare slutsatser och rekommendera bättre arbetsmönster. Perfekt exempel är att vissa säljare bör boka flera möten, för att mest avslut sker på sittande möte och andra säljare ska ringa mer för att historiskt sett stänger de flest affärer via telefonen.

Läs mer om vårt CRM och vad ett CRM är:


Artificiell intelligens är det nya Multi-tasking

Kom igång med Evolumi idag.

Skapa konto