GDPR

General Data Protection Regulation.
Hur arbetar vi med GDPR?


Vi på Evolumi utvecklar och anpassar vårt system för att leva upp till kraven i den nya Dataskyddsförordningen "GDPR", som träder i kraft den 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen kommer att ersätta PuL "personuppgiftslagen". PuL är föråldrat och inte anpassad till det moderna uppkopplade samhället.
Image

Vad innebär Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation)?

Den är orienterad utefter individens trygghet och integritet.

Rätten att bli glömd:

När en individ inte längre vill att hans eller hennes uppgifter ska sparas samt att det inte finns några berättigade skäl för att behålla uppgifterna, kommer uppgifterna att raderas.

Lättare tillgång till data:

Individen får information om hur deras data behandlas på ett tydligt och förståeligt sätt. Tryggare dataöverföring gör det lättare för enskilda att överföra personuppgifter mellan tjänsteleverantörer.

Rätten att veta när uppgifterna har hackats:

Företag och organisationer måste meddela den nationella tillsynsmyndigheten om överträdelser som hotar enskilda personer.

Dataskydd genom design och som standard:

"Dataskydd genom design" och "Dataskydd som standard" är nu väsentliga riktlinjer. Dataskyddsinställningar kommer att vara normen – t.ex på sociala medier och mobilappar.

Hårda straff vid lagbrott:

Dataskyddsmyndigheterna kommer att kunna böta företag som inte följer EU-reglerna, med upp till 4% av den globala årliga omsättningen.


Vi är entusiastiska och välkomnar EU-beslutet om GDPR

Det är ett viktigt steg framåt i ett klimat där tillgång och efterfrågan på data växer exceptionellt.

Image


I vår DNA är vi riggade med 100% fokus på arbetsflödet, datasäkerhet och trygghet för att skydda partneruppgifter och den enskildas rättigheter.

Vi ser detta som en möjlighet att differentiera våra produkter och tjänster ännu mer genom att också vara tryggast på marknaden, enligt lag.

Har ni frågor eller funderingar som rör GDPR?

Kontakta oss så kan vi förklara hur vi arbetar med GDPR.

Kontakta oss